สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครนศ.ปี59

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้แจงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2559 โดยมีวิธีการสมัคร 6 วิธีตามรูป infographic ด้านบน 1. โควต้าโรงเรียนสามารถสมัครได้ที่ครูแนะแนวโรงเรียนน้องๆตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2558 โดยน้องม.6 ที่สามารถยื่นสมัครได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปไม่จำกัดแผนการเรียน(เกรด 4 เทอมของม.4 และม.5 หรือ เกรด 5 เทอมของม.4 จนถึงม.6 เทอม 1) สำหรับน้องที่เรียนสายอาชีพต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป 2. การสอบตรงและชิงทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาที่ว่านี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดหลังเรียนจบ 4 ปีการศึกษา มีตั้งแต่ทุนการศึกษาเต็มจำนวนค่าหน่วยกิต พร้อมเงินสนับสนุนค่าครองชีพอีกจำนวน ไปจนถึงลดค่าหน่วยกิตตลอด 4 ปีการศึกษาครึ่งหนึ่ง (ข้อมูลทุนการศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 0-2763-2601–5) 3. เข้าระบบ addmision ตรงโดยใช้คะแนน GAT PAT O-Net และ GPAX เพื่อคัดเลือกนักศึกษา สามารถสมัครโดยตรงที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา […]

Read more